Esp32 le déscendant du ESP8266 Bluetooth en plus ainsi que de nombreux 36 GPIO, dual core, 160 MHz etc…

ESP32

Fabriquant        Espressif  

https://espressif.com/en

 

ESP8266_vs_ESP32
ESP8266_vs_ESP32

 

CPU

Tensilica Xtensa LX6

32 bit Dual-Core @ 160 / 240Mhz

 

Fabriquant SoC Design IP and Verification IP Solutions | Cadence IP